آرایشگاه گوگل در دفتر دوبلین

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

Google رویدادی برگزار کرد که در آن تعدادی آرایشگر را به کار برد تا به کارمندان گوگل در دفتر دوبلین برخی از طراحان را کاهش دهد.

پست در اینستاگرام نشان می دهد که این در برخی از رویدادهای بازشده گوگل، در “منطقه تعادل مجدد” بوده است.

آرایشگاه گوگل در دفتر دوبلین