آزمایش سئوی 404 در مقابل 410 نشان می‌دهد که 404 URL بیشتر توسط Googlebot خزیده شده‌اند.


فرضیه این بود که URL های حذف شده ای که کد پاسخ 410 را برمی گرداند، کمتر از URL های حذف شده ای که کد پاسخ 404 را برمی گرداند، دوباره خزیده شده و از فهرست گوگل حذف می شوند.

هنگامی که آزمایش انجام شد، آنها دریافتند که گوگل بیشتر از 410 نشانی اینترنتی 404 را خزیده است. چیزی که فکر نمی کنم اکثر مردم را شگفت زده کند.منبع