آزمایش کارهایی که باید انجام دهید Google Overlay چرخ فلک


گوگل در حال آزمایش یک رابط کاربری جدید برای چرخ فلک “کارهایی که باید انجام شود” است. در این تست، گوگل به جای اینکه شما را به یک صفحه جدید و مجموعه ای از نتایج جستجو ببرد، نتایج را در بالای نتایج جستجو قرار می دهد.

این را خوشال بهروانی مشاهده کرد که در حالت پاپ آپ آن را چرخ فلک چیزهایی برای انجام نامید و این ویدیو را در عمل به اشتراک گذاشت. توییتر:

Google کارهایی را که باید انجام شود روی نتایج جستجو آزمایش می کند

مطمئن نیستم که این پوشش‌ها را دوست داشته باشم، Google قبلاً آنها را امتحان کرده است و به نظر نمی‌رسد به عنوان چیزی که Google به طور گسترده در سرتاسر جستجوی Google از آن استفاده می‌کند باقی بماند.

همه شما چه فکر می کنید؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع