آزمایش Google نمایش نمایه های کسب و کار محلی در Google Discover (که در این مقاله ذکر شده است)

اینم اسکرین شاتش:

Google در حال آزمایش شامل فهرست‌های نمایه کسب‌وکار محلی در Google Discover است. این بخش جدید با نام «در این مقاله ذکر شده» وجود دارد که در آن Google می‌تواند فهرست کسب و کار محلی شرکت‌هایی را که در مقاله ذکر شده‌اند را نشان دهد.

من فکر می کنم این جدید است و من آن را دوست دارم. این مقاله دیگر مقالات Google Discover را پایین می آورد و به داستان بالای آن فضای بیشتری می بخشد.

کولان نیلسن متوجه این موضوع شد. او این مثال را در توییتر. مقاله ای که من نوشتم به آن شرکت ها اشاره می کند زیرا از داده هایی استفاده می کنم که آنها به من ارائه کردند داستان.

بحث انجمن در توییتر.

منبع