آموزش نحوه ساخت ابزاری برای نویسندگان برای بیرون کشیدن کلمات کلیدی با فاصله قابل توجه از داده های کنسول جستجوی گوگل از Inside Notion


توضیحی سریع در مورد نحوه ایجاد یک صفحه مفهومی برای نویسندگان که می توانند داده های کلمه کلیدی را از کنسول جستجوی گوگل با استفاده از Google Data Studio به منظور تازه کردن محتوا برای SEO بیرون بکشند.

بیشتر بخوانید: آموزش نحوه ساخت ابزاری برای نویسندگان برای بیرون کشیدن کلمات کلیدی با فاصله قابل توجه از داده های کنسول جستجوی گوگل از Inside Notionمنبع