آیا درصد صفحات ایندکس نشده نشانه بد سئوی گوگل است؟


بسیاری از سئوکاران بر روی صفحاتی که گوگل ایندکس کرده است در مقابل صفحاتی که گوگل در وب سایت شما ایندکس نکرده است تمرکز می کنند. بنابراین اگر درصد بیشتری از صفحات ایندکس نشده وجود داشته باشد، نگران می شوند.

آیا آنها باید نگران باشند؟ خوب، مانند هر چیزی در سئو، بستگی دارد.

از جان مولر از گوگل به نوعی در مورد این سوال پرسیده شد توییتر و گفت این در مورد درصد نیست و طبیعی است که سایت ها برخی یا بسیاری از صفحات ایندکس نشده توسط گوگل داشته باشند. او گفت: طبیعی است که همه URL ها ایندکس نمی شوند.

جان گفت: «درصدی وجود ندارد» وقتی صحبت از تعداد بدی از صفحات ایندکس نشده است. جان افزود: «به همین دلیل مهم است که کاربران بتوانند در سایت شما پیمایش کنند تا بتوانند به مکان‌هایی که به دنبال آن هستند برسند.

این توییت است:

مطمئنم خیلی از شما مخالف هستید. درست؟

قبلاً از گوگل شنیده بودیم که ایندکس نشدن صفحات می تواند نشانه ای از مشکلات کیفیت صفحه باشد، اگرچه گوگل برعکس آن را نیز گفته است.

بحث انجمن در توییتر.

منبع