ابزارهای وب مستر بینگ برای انجام تعمیر و نگهداری امروز

Bing Webmaster Tools امروز بین ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت شرقی تحت تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده قرار می گیرد. مجموعه ابزار جستجوی مایکروسافت بینگ این اعلان را هنگام ورود امروز در بالای ابزار ارسال کرد.

این اولین بار توسط فیلی مشاهده شد ماستودون که متوجه اشتباه املایی با کلمه نگهداری شده است.

بنابراین اگر در تلاش برای دسترسی به ابزار در bing.com/webmasters و کار نمی کند و در همین زمان است، به همین دلیل است.

بحث انجمن در ماستودون.منبع