اتاق های اداری Swanky گوگل

اتاق های اداری Swanky گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

این جاسازی برای مشاهده بیشتر است:

در اینجا چند عکس از برخی از اتاق های شیک و بسیار شیک دفتر گوگل دوبلین در اینستاگرام پیدا کردم.