اخبار جعلی در گوگل: 3 پیشرفت عمده (اوت 2022)


برای کمک به مردم برای جلوگیری از اطلاعات نادرست در SERP ها، گوگل 3 ویژگی اصلی را اضافه کرده است.

مقاله اخبار جعلی در گوگل: 3 پیشرفت عمده (اوت 2022) اولین بار در LEPTIDIGITAL ظاهر شد.منبع