ارائه تبلیغات کلاهبرداری Google در جستجوهای کمک وام دانشجویی


به گفته یک گروه دیده بان، جستجو در گوگل برای اطلاعاتی در مورد بخشودگی وام دانشجویی، تبلیغاتی را نشان می دهد که به نظر می رسد خط مشی های محتوا را نقض می کند یا افراد را به کلاهبرداری می کشاند.

پروژه شفافیت فناوری، بازوی تحقیقاتی کمپین غیرانتفاعی برای پاسخگویی، جستجوهای برتر مرتبط با وام های دانشجویی، مانند «بخشش وام دانشجویی» و «لغو بدهی دانشجویی» را برای ردیابی تبلیغاتی که Google ارائه می دهد، بررسی کرد. از 242 تبلیغی که گروه بررسی کرد، TTP تشخیص داد که 29 آگهی خط‌مشی‌های Google را نقض می‌کنند یا «ویژگی‌های کلاهبرداری» را نشان می‌دهند، که تقریباً 12٪ از کل را نشان می‌دهد.منبع