اسکلت در دفتر Google Kirkland نشسته است

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

اسکلتون در کافه کرکلند گوگل نشسته است

در اینجا فقط یک عکس از دفتر Google Kirkland، سیاتل از یک اسکلت نشسته در منطقه کافه است. حدس می زنم این کارمند گوگل باید مدت زیادی منتظر می ماند تا ناهارش برسد. یا شاید منتظر آپدیت تایید شده گوگل بود…🥁

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.