افراد بیشتری در بریتانیا برای اخبار به TikTok مراجعه می کنند

آ گزارش اخیر از انگلستان دفتر ارتباطات (موسوم به آفکام) دریافت که 7 درصد از بزرگسالان بریتانیا (3.9 میلیون نفر) برای دریافت اخبار به TikTok مراجعه می کنند. شاید زیاد به نظر نرسد، اما در نظر بگیرید که در سال 2020، تنها 1 درصد از همان جمعیت (حدود 0.8 میلیون نفر) از TikTok به عنوان منبع خبری استفاده می کردند.

آفکام دریافت که 50 درصد از افرادی که اخبار خود را از TikTok دریافت می کنند، بین 16 تا 24 سال سن دارند.منبع