افراد Google همچنین اکنون در جستجوی Google به سطوح عادی می پرسند


ده روز پیش، گزارش دادیم که ویژگی سؤال افراد نیز از نظر تعداد دفعات نمایش این ویژگی در جستجوی Google، 30 درصد کاهش یافته است. خب، اکنون به نظر می رسد که طبق گفته RankRanger و Semrush، با قدرت کامل بازگشته است.

به عنوان یادآوری، کاهش از حدود 7 جولای شروع شد و از نمایش در 60٪ از نتایج جستجوی دسکتاپ به 30٪ از نتایج جستجوی دسکتاپ رسید.

از امروز صبح، به نظر می رسد که بازگشته است:

RankRanger نشان می دهد که بازگشته است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

سمروش همچنین نشان می دهد که بازگشته است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

شفافیت seo همچنین:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

همچنین، سئوکاران متوجه شده اند که بازگشته است، من یک نظر در اینجا دیدم که بازگشته است.

با تشکر @RangerShay برای قرار گرفتن در بالای این تغییر.

بحث انجمن در توییتر.





منبع