الگوریتم YouTube Shorts در قالب پرسش و پاسخ توضیح داده شده است

ویدئوی پرسش و پاسخ YouTube به موضوعاتی مانند:

  • آیا باید یک کانال جداگانه برای Shorts ایجاد کنید یا خیر
  • تاثیر انتشار مطالب بلند و کوتاه در یک کانال
  • اگر تعامل با Shorts عاملی برای الگوریتم توصیه محتوای طولانی YouTube باشد
  • و بیشترمنبع YouTube نحوه عملکرد الگوریتم توصیه Shorts خود را در یک ویدیوی جدید توضیح می‌دهد که به سؤالات متداول سازندگان پاسخ می‌دهد.