اکثر سئوکاران خود را کمال گرا نمی دانند


آیا خود را یک کمال گرا در سئو می دانید؟ Marie Amelie White یک نظرسنجی در این مورد ارسال کرد توییتر با سوال “آیا خود را یک کمال گرا در سئو می دانید؟” اکثر، حدود 70٪ گفتند، نه، آنها خود را یک کمال گرا در سئو نمی دانند.

این هم نتایج نظرسنجی:

من واقعاً نمی دانم چگونه می توان در سئو یک کمال گرا بود، همیشه کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد، همیشه راه های متفاوتی برای انجام آن وجود دارد، چیزهای کوچک همیشه در حال تغییر هستند – و غیره. سئو یک علم دقیق نیست، در واقع، یک بحث های زیادی در مورد اینکه چه چیزی بهتر کار می کند و بهترین راه برای انجام کاری با سئو است.

اما من حدس می‌زنم که برخی افراد کمال‌گرا هستند، من به طور کلی اینطور نیستم، و آن‌ها آن را به سئو و وظایف سئوی خود منتقل می‌کنند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع