اکنون می توانید وب سایت خود را در کنسول جستجوی Google با استفاده از یک رکورد DNS CNAME تأیید کنید

گوگل می گوید اکنون می توانید وب سایت خود را در کنسول جستجوی گوگل با استفاده از رکورد DNS CNAME تأیید کنید. بنا به دلایلی، فکر می‌کردم می‌توانیم قبلاً نیز این کار را انجام دهیم (حداقل برای تأیید سطح دامنه).

در هر صورت، اکنون رسمی است، می توانید از DNS CNAME Record برای تأیید دامنه خود در GSC استفاده کنید.منبع