اگر لینک نمی خریدید، آن را رد نکنید

ربات زنجیره ای لوگوی گوگل را پیوند می دهد

این توییت هاست:

از جان مولر، یک مدافع جستجو در گوگل، پرسیده شد که چه زمانی باید از رد کردن پیوند نیز استفاده کنید. او گفت توییتر، “در اصل — اگر پیوندها را نمی خریدید، آن را رد نکنید.”

گوگل از لحاظ تاریخی طرفدار افرادی نبوده است که از فایل disavow استفاده می کنند. اخیراً، آنها این موضوع را دو برابر کردند. پیش از آن، جان مولر از گوگل، آژانسی را به دلیل استفاده از یک فایل رد کردن انتقاد کرد. گری ایلیز از گوگل توصیه انکار خود را در PubCon تکرار کرد که از آن استفاده نکنید. او تکرار کرد که بیشتر از اینکه کمک کند درد دارد. قبلاً گوگل گفته بود که اگر اقدامی دستی دارید، آن را رد کنید.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

بنابراین تا زمانی که در حال خرید لینک در تاریخچه وب سایت خود هستید، آن را رد نکنید.