ایده های محتوای تست کنسول جستجوی گوگل

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در حال آزمایش است @rustybrick فقط خواص انتخاب شده این را دریافت کردند pic.twitter.com/GNBnKBZIQp

– کیور شاه | SEO (@Keyurshah3535) 12 دسامبر 2022

در اینجا ایمیلی است که گوگل با فعال شدن این مورد به مردم ارسال می کند: