ایستگاه آتش نشانی سگ گوگل

آیا می دانستید که گوگل یک منطقه ایستگاه آتش نشانی بازی دارد، البته یک شیر آتش نشانی، برای سگ ها، داگلرها، که در دفتر هستند؟ اینم عکس یکی که پیدا کردم اینستاگرام، این از دفتر Google Kirkland در سیاتل است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

حتی سگ هایشان هم این درمان را دریافت می کنند.