اینستاگرام برای بازگشت به صفحه اصلی فید تمام صفحه و کاهش موقت پست های توصیه شده


آدام موسری، رئیس اینستاگرام می گوید که این شبکه اجتماعی از برخی تغییرات اخیر در اپلیکیشن که منجر به انتقاد شدید کاربران شده است، عقب نشینی خواهد کرد. اینستاگرام آزمایشی را که فیدهای خانه کاربران را به صفحه اصلی تبدیل می‌کند، حذف خواهد کرد یک صفحه تمام صفحه شبیه به TikTok آن ویدیوی اولویت‌دار را در هفته‌های آینده تجربه کنید. این شرکت همچنین به‌طور موقت تعداد پست‌های توصیه‌شده‌ای را که کاربران مشاهده می‌کنند کاهش می‌دهد، زیرا قصد دارد الگوریتم‌های خود را بهبود بخشد و دوباره کار کند.منبع