بازده x-day، تحویل رایگان، موجودی و سایر ویژگی‌ها از Merchant Center در حال حاضر در SERP ظاهر می‌شوند


به نظر می‌رسد Google داده‌های بیشتری را از Merchant Center به SEPR می‌کشد. چیزهایی مانند بازده x-day، تحویل رایگان، موجودی در انبار به عنوان برچسب در SERP ظاهر می شوند.

بیشتر بخوانید: بازده روز x، تحویل رایگان، موجودی و سایر ویژگی‌ها از Merchant Center که اکنون در SERP ظاهر می‌شوندمنبع