بازی Lizzi Sassman’s Dog در ویدیوی گوگل با جان مولر


Lizzi Sassman's Dog با جان مولر در Google Video همبازی می شود

به زودی منتظر یک ویدیو، یک ویدیوی کریسمس، از گوگل باشید، جایی که جان مولر شاید گزارش آب و هوای خبری خود را با موضوع کریسمس ارائه دهد. اما یک همبازی خاص در آن ویدیو ممکن است فقط سگ لیزی ساسمن باشد. جان عکسی از این رویداد پشت صحنه را از شنود به اشتراک گذاشت (اگر مردم دیگر آن را اینطور صدا کنند).

به هر حال، این سگ مولی نام دارد.

می توانید نسخه اصلی را روی آن ببینید ماستودون.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.منبع