با استفاده از GTP-3 و Google Sheets پتانسیل تبدیل کلمات کلیدی را طبقه بندی کنید


چگونه کار می کند.

1) نوع کسب و کار را مشخص کنید به عنوان مثال “نصب استخر”

2) نوع محصول/خدماتی را که کسب‌وکار ارائه می‌دهد مشخص کنید، به‌عنوان مثال «تامین و نصب استخرهای شنای گرم در زمین برای مشتریان مستقر در لندن». چند نمونه از کلمات کلیدی با تبدیل بالا را ارائه دهید.

3) لیستی از کلمات کلیدی را در Google Sheet قرار دهید.

4) سپس اسکریپت هر کلمه کلیدی را به عنوان دارای پتانسیل تبدیل “قوی”، “متوسط” یا “ضعیف” طبقه بندی می کند.

توسعه دهنده ادعا می کند که این کار واقعاً خوب است. اگر آن را امتحان کردید، به من بگویید که چگونه برای شما کار می کند.

دریافت کنید Google Sheet اینجاست و دستورالعمل ها هستند در وبلاگ.منبع