بررسی‌ها با عکس‌ها در نتایج محلی گوگل ماندگاری بیشتری دارند

جوی اضافه کرد، “همچنین، اگر نظر منفی دریافت کردید، با برخی از مشتریان قدیمی که در گذشته نظر مثبتی از خود به جای گذاشته بودند، تماس بگیرید و از آنها بخواهید که عکسی را به بررسی خود اضافه کنند. از آزمایش ما، این بررسی را به ده مورد برتر می برد. و همچنین ترتیب بررسی ها را به طور قابل توجهی تغییر می دهد، از جمله پایین آوردن نظرات منفی یا حتی خارج شدن از ده برتر.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

یک مطالعه کوچک دیگر نشان می‌دهد که بررسی‌های دارای عکس‌هایی با آن‌ها در فهرست محلی Google برای یک کسب‌وکار بسیار طولانی‌تر از نظرات بدون عکس است. این بود مطالعه دیگری توسط جوی هاوکینز و شرکت او انجام شد، جایی که جوی نوشت: “شما قطعا می خواهید مشتریان را تشویق کنید تا عکس هایی را به نظرات خود اضافه کنند. این به نظرات کمک می کند تا روزهای بیشتری در صدر فهرست شما باقی بمانند.”

برای اندازه واقعی کلیک کنید

می توانید کل مطالعه را بخوانید اینجا.

بنابراین هنگامی که نظرات خود را می‌نویسید، ممکن است عکسی را برای مکانی که در حال بررسی آن هستید رها کنید. و شاید به نوعی مشتریان را تشویق به انجام همین کار کنید؟

در اینجا بر اساس حجم نمونه کوچک او، اما یک مطالعه موردی خوب، چقدر طولانی تر است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید