برنامه تأیید تبلیغات Google به کره جنوبی می آید


در 11 جولای 2022، گوگل آن را به روز می کند تأیید آگهی دهنده برنامه ای که منعکس کننده اضافه شدن کره جنوبی است. گوگل از تبلیغ کنندگانی که در کره جنوبی ثبت نام کرده اند درخواست می کند تا تأیید آگهی دهنده را به عنوان بخشی از عرضه مرحله به مرحله تکمیل کنند. خط‌مشی راستی‌آزمایی آگهی‌دهنده شامل معیارهای نمونه آگهی‌دهندگانی است که ممکن است در اولویت قرار گیرند.منبع