برچسب سایت رسمی مایکروسافت بینگ

بحث انجمن در توییتر.

منبع

من این را نمی بینم، این چیزی است که می بینم:

من معتقدم که موتورهای جستجوی دیگر نیز این مورد را در گذشته آزمایش کرده اند.

مایکروسافت بینگ در حال آزمایش افزودن برچسب “سایت رسمی” در نتایج جستجو است. اگر یک سایت خاص را جستجو کنید، ممکن است متوجه شوید که Bing به عنوان قطعه نتیجه جستجو کلمات “Official Site” را اضافه می کند.

در اینجا اسکرین شات های بیشتری وجود دارد:

این توسط Shameem Adhikarath مشاهده شد و در آن پست شد توییتر، اما من خودم نمی توانم آن را تکرار کنم:

برای اندازه واقعی کلیک کنید