برچسب شریک شروع مایکروسافت در نتایج چت بینگ

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این پست در توییتر و میخائیل پاراخین از مایکروسافت تأیید کردند که این از برنامه Microsoft Start Partner است. میخائیل پاراخین نوشت، “این فقط ما است که از محتوای شرکای مایکروسافت استارت استفاده شده است.”

این توییت هاست:

بحث انجمن در توییتر.

منبع

بینگ روبات نقدی

چند ماه پیش گزارش دادیم که مایکروسافت ممکن است درآمد خود را با ناشرانی به اشتراک بگذارد که به او در ایجاد محتوا برای چت بینگ کمک می کنند. تحت برنامه Microsoft Start Partner بود. خوب، برای اولین بار، من یک برچسب شریک Microsoft Start را در نتایج بینگ چت می بینم.

من هنوز منتظر کسب اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه هستم، زیرا ماه ها پیش ثبت نام کردم اما هنوز چیزی نشنیدم.

در اینجا آن اسکرین شات است، در پایین تصویر، برچسب برنامه Microsoft Start Partners را مشاهده می کنید: