برچسب پوشش کامل تست جستجوی گوگل روی دسکتاپ


گوگل از سال 2019 این برچسب “پوشش کامل” را برای اخباری که در نتایج جستجوی تلفن همراه نشان داده می شود، داشت. من مطمئن نیستم که آیا این هرگز در نتایج دسکتاپ ارائه شده است یا خیر، و این چیزی است که امروز برای شما داریم.

خوشال بهروانی نسخه دسکتاپ را دید و اسکرین شات هایی را در آن پست کرد توییتر – این یک مثال است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اینجا موارد بیشتری وجود دارد:

گوگل این پیوندهای پوشش کامل را چند سال پیش در جستجوی گوگل اضافه کرد، اما باز هم نمونه‌هایی فقط برای موبایل داشتم.

بحث انجمن در توییتر.

منبع