بزرگترین نمایش استعدادهای گوگل


بزرگترین رقصنده نمایش استعدادهای گوگل

ما شاهد برگزاری نمایش استعدادیابی خود توسط گوگل بوده ایم، مسابقه بزرگترین استعدادهای گوگل. اما این هم عکس دیگری از آن رویداد مربوط به زمان های گذشته.

این عکس رو پیدا کردم اینستاگرام و رقصنده نوشت: “زندگی رقصنده نیمه وقت در نمایش استعدادیابی گوگل.”

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع