بزرگترین نمایش استعدادهای گوگل

ما شاهد برگزاری نمایش استعدادیابی خود توسط گوگل بوده ایم، مسابقه بزرگترین استعدادهای گوگل. اما این هم عکس دیگری از آن رویداد مربوط به زمان های گذشته.

بزرگترین رقصنده نمایش استعدادهای گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

این عکس رو پیدا کردم اینستاگرام و رقصنده نوشت: “زندگی رقصنده نیمه وقت در نمایش استعدادیابی گوگل.”