بسیاری از بازاریابان نگران کاهش بودجه SEO و PPC در سال 2023 به دلیل نگرانی های رکود هستند.

من گمان می کنم برخی از کسانی که نگران نیستند کسانی هستند که بودجه خود را کنترل می کنند یا فقط بدون نگرانی زندگی عالی دارند.

من شخصا معتقدم که چند ماه آینده برای بودجه بازاریابی بسیار سخت خواهد بود، اما زمان مشخص خواهد کرد. من اصلا فالگیر و کارشناس مالی نیستم.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

آیا نگران کاهش بودجه های بازاریابی جستجو (SEO و PPC) خود در سال 2023 به دلیل رکود هستید؟

– بری شوارتز (@rustybrick) 27 دسامبر 2022

من یک نظرسنجی بسیار غیر علمی در مورد توییتر از بازاریابانی که سئو و PPC انجام می دهند می پرسد که آیا نگران کاهش بودجه خود در سال 2023 به دلیل رکود (یا رکود در آینده) هستند یا خیر. 23 درصد از بازاریابان گفتند که بسیار نگران هستند، 37 درصد گفتند که تا حدودی نگران هستند و 40 درصد گفتند که نگران نیستند.

من هم این نظر سنجی رو گذاشتم ماستودون اما فقط 27 رای دریافت کرد و در آنجا بازاریابان خوشبین تر هستند. تنها 7 درصد بسیار نگران، 33 درصد تا حدودی نگران و 59 درصد اصلا نگران نیستند.

اینم نظرسنجی: