بسیاری از سئوکاران هنوز به دلایل سئو به عنوان مهمان پست می کنند


یک نظرسنجی توسط Marie Haynes نشان می دهد که بسیاری از SEO ها هنوز هم برای اهداف سئو پست مهمان را انجام می دهند. این نظرسنجی بیش از 400 پاسخ داشت و تنها 44 درصد از کسانی که پاسخ دادند گفتند که از پست مهمان به دلایل سئو استفاده نمی کنند. 32 درصد گفته اند که انجام می دهند و 12 درصد گفته اند که در مواردی انجام می دهند.

این نظرسنجی است که او در آن پست کرده است توییتر:

من کمی تعجب کردم زیرا در سال 2014، گوگل ادعا کرد که پست مهمان به دلایل SEO مرده است و از آن زمان بسیاری از شبکه های پست مهمان را جریمه کرده است. حتی در سال 2021، گوگل گفت که روش‌های زیادی برای شناسایی و عدم شمارش لینک‌های پست‌های مهمان دارد و به سئوکاران هشدار می‌دهد که آن لینک‌ها را دنبال نکنند و این لینک‌ها ارزشی ندارند.

با این حال، هنوز هم بسیاری از سئوکاران از پست مهمان برای اهداف سئو استفاده می کنند، علیرغم اینکه این پست بر خلاف گوگل است دستورالعمل ها.

بحث انجمن در توییتر.

منبع