بنای یادبود GooglePlex Sphere

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

بنای یادبود GooglePlex Sphere

در اینجا عکسی از GooglePlex یا دفاتر جدید Google در نزدیکی GooglePlex در Mountain View، کالیفرنیا آمده است. شما می توانید این شی کره ای بزرگ یا بنای تاریخی را که در دفتر نصب می شود، ببینید.

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.