به‌روزرسانی‌های کیفیت Google می‌توانند بر خزیدن و نمایه‌سازی تأثیر بگذارند


سیگنال دود گوگل

جان مولر از گوگل دوباره گفت که به‌روزرسانی‌های کیفی آن، مانند به‌روزرسانی‌های اصلی و سایر موارد در خانواده، نه تنها می‌تواند بر رتبه‌بندی یک صفحه در جستجوی Google تأثیر بگذارد، بلکه می‌تواند بر نحوه خزیدن Google و اینکه آیا Google تصمیم می‌گیرد آن صفحه را فهرست کند، تأثیر بگذارد.

جان گفت ماستودون“بسیاری از به‌روزرسانی‌های کیفی که در طول زمان انجام می‌دهیم می‌توانند بر خزیدن و نمایه‌سازی نیز تأثیر بگذارند.”

جان توضیح داد، “یک راه ساده برای دیدن آن این است که اگر گوگل فکر نمی کند ارزش نمایش بخش های بزرگی از یک سایت در جستجو را ندارد، ارزش آن را ندارد که وقت خود را برای خزیدن و فهرست کردن همه آن صرف کنید.”

جان همچنین اضافه کرد که «همچنین، حتی برای سایت‌های خوب، ما تمایل داریم همه چیز را خزیده و فهرست‌بندی نکنیم، زیرا محتوای دیگری نیز در وب وجود دارد.»

در اینجا مواقعی وجود دارد که در گذشته به موضوعی مانند این پرداختیم:

بحث انجمن در ماستودون.منبع