به‌روزرسانی کنسول ناشر تبلیغات خودکار Google AdSense

در اینجا یک اسکرین شات از برخی از این تغییرات آمده است:

آن تغییرات عبارتند از:

  • قالب ها را بر اساس رفتارشان به دو گروه سازماندهی مجدد کرد. (1) “قالب های همپوشانی” (لنگر، وینیت، و ریل جانبی) تبلیغاتی هستند که بر روی محتوای یک صفحه بدون تأثیر بر طرح بندی آن قرار می گیرند و (2) “قالب های درون صفحه” (بنر و Multiplex) تبلیغاتی هستند که در داخل صفحه قرار می گیرند. نواحی یک صفحه بر اساس طرح بندی صفحه و میزان محتوا.
  • قالبی که قبلا “تبلیغات درون صفحه” نامیده می شد، اکنون “تبلیغات بنری” نامیده می شود و بخشی از گروه “فرمت های درون صفحه” است.
  • کنترل‌های تبلیغات بنری و تبلیغات Multiplex اکنون مستقل هستند. قبلاً قبل از اینکه بتوانید تبلیغات Multiplex را روشن کنید مجبور بودید تبلیغات بنری را روشن کنید.
  • اکنون هر قالب به راحتی از منو با یک نماد گویا قابل شناسایی است.
  • یک گالری تبلیغات اضافه شد که نمونه هایی از هر قالب را نشان می دهد.

طراحی تبلیغات خودکار گوگل ادسنس

بحث انجمن در توییتر.منبع

Google رابط کاربری و تجربه کاربری را برای تبلیغات خودکار در کنسول AdSense به روز کرده است. گوگل گفت: “برای سهولت در پیمایش و درک تفاوت‌های بین قالب‌های تبلیغات خودکار، به‌روزرسانی‌های زیر را در پانل تنظیمات تبلیغات خودکار انجام داده‌ایم.”

Google Adsense Ux