به‌روزرسانی Google Reviews آوریل 2023: چیز جدیدی وجود دارد!

گوگل در 12 آوریل 2023 به‌روزرسانی جدیدی برای الگوریتم خود که به بررسی مقالات اختصاص داده شده است، اعلام کرد، این بار شامل یک نکته جدید است که در نسخه‌های قبلی الگوریتم آن وجود نداشت: این به‌روزرسانی دیگر مانند نسخه‌های قبلی به‌روزرسانی بررسی‌های محصول نامیده نمی‌شود، بلکه « به‌روزرسانی نظرات آوریل 2023». […]

مقاله اصلی Google Reviews به‌روزرسانی آوریل 2023: چیزی جدید! در LEPTIDIGITAL.FR () منتشر شد.منبع