به روز رسانی دستورالعمل های ارزیابی کیفیت جستجوی گوگل: چه چیزی تغییر کرده است

گوگل تعاریف جدید و واضحی را برای معنای YMYL بودن محتوا ارائه کرد که عمدتاً حول این موضوع است که محتوا تا چه حد می تواند به افراد یا جامعه آسیب برساند. گوگل همچنین جدول جدیدی ارائه کرد که نمونه‌های واضحی از معنای YMYL بودن یا نبودن محتوا را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین اصلاحات مربوط به تعاریف Google از YMYL (پول شما، زندگی شما) و میزان اهمیت EAT از نظر کیفیت صفحه بود.

گوگل به‌روزرسانی‌های مهمی را در دستورالعمل‌های ارزیابی کیفیت جستجوی خود انجام داده است.

در جدیدترین به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها، Google همچنین توضیح داد که برای محتوای بسیار YMYL – EAT بیش از همه عوامل دیگر بسیار مهم است. گوگل همچنین توضیح داد که امکان داشتن محتوای کم کیفیت در سایت های معتبر و غیر قابل اعتماد وجود دارد.

گوگل اکنون نقش EAT را در تعیین اینکه آیا یک صفحه با کیفیت پایین است در سه پاراگراف جدید گسترش می دهد.منبع