به نظر می رسد که مردم نیز درخواست Drop توسط گوگل برعکس شده است


طبق داده‌های RankRanger، ویژگی Google PPA اکنون به سطح عادی بازگشته است.

بیشتر بخوانید: به نظر می‌رسد که مردم نیز درخواست Drop توسط Google معکوس شده استمنبع