بولینگ گوگل

در رویداد روز Google Boulder Field، آنها بولینگ داشتند. بنابراین، در اینجا یک بولینگ واقعی گوگل، نه از نوع PPC، توسط گوگل‌سازان واقعی در یک دفتر Google است.

در اینجا یک ویدیو از آن در عمل است:

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

بولینگ گوگل در فضای باز