بچه ها روزانه 91 دقیقه را در TikTok و 56 دقیقه را در YouTube صرف می کنند

اکنون کودکان و نوجوانان زمان بیشتری را برای تماشای ویدیوها در TikTok نسبت به YouTube صرف می کنند. در واقع، این مورد از ژوئن 2020 وجود داشته است.

این داده‌های جدید بر اساس استفاده کودکان و نوجوانان از TikTok و YouTube در سراسر پلتفرم‌ها است که برای TechCrunch توسط سازنده نرم‌افزار کنترل والدین Qustodio با استفاده از تجزیه و تحلیل 400000 خانواده که حساب‌هایی با سرویس آن برای نظارت والدین دارند گردآوری شده است. داده ها نشان دهنده استفاده واقعی آنها از برنامه ها و وب سایت ها است، نه یک تخمین.منبع تا پایان سال 2021، کودکان و نوجوانان به طور متوسط ​​91 دقیقه در روز TikTok تماشا می کردند در حالی که تنها 56 دقیقه در روز برای تماشای YouTube در سطح جهانی صرف می شد.