بینگ چت همچنین دارای کارت های پاسخ است

حدس می‌زنم اینگونه است که بینگ جستجوی بیشتری را با چت ادغام می‌کند؟

آیا می‌دانستید که بینگ چت همچنین می‌تواند یک کارت پاسخ یا کادر زیر پاسخ مبتنی بر چت همراه با نقل قول به شما بدهد؟ ما دیدیم که بینگ کارت‌های خبری، کارت‌های محلی، کارت‌های خرید و موارد دیگر را ارائه می‌کند، اما کارت‌های پاسخگویی را نمی‌دهد.

این مورد توسط گلن گیب مشاهده شد و او اسکرین شات را در زیر پست کرد توییتر اما من نمی توانم تکرار کنم – این اسکرین شات است:

بینگ چت

گلن توضیح داد، “جالب است، بینگ چت نه تنها نقل قول ها را ارائه می دهد، بلکه یک نتیجه زیر پاسخ را در یک کارت ارائه می دهد (تقریباً مانند نسخه چت بینگ از یک قطعه برجسته). گلن افزود: “البته، بینگ چت پاسخ را اشتباه دریافت کرد… بنابراین من هنوز بالا و پایین نمی پرم.”

بحث انجمن درتوییتر.

منبع برای اندازه واقعی کلیک کنید