تابلوی دیوار لابی Google Nederland


تابلوی دیواری چشمگیر لابی Google Nederland

گوگل تابلوهای خود را در دفاتر مختلف خود دوست دارد. این علامت در دفتر Google Nederland حتی نظر من را جلب کرد. واقعا جسورانه و گوگلی است، فکر نمی کنید؟

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع