تاب مجسمه اندروید 13


تاب مجسمه اندروید 13

در اینجا چند عکس از GooglePlex از نمای بزرگ گوگل مجسمه اندروید 13 را مشاهده می کنید. معلوم است که یک تاب است. این عکس و موارد دیگر را در اینستاگرام پیدا کردم.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع