تبلیغات سرویس محلی Google به شما امکان می دهد مناطق را حذف کنید


Google Local Service Ads در حال آزمایش است و ممکن است در نهایت یک رابط کاربری جدید راه اندازی کند تا به کسب و کارها و تبلیغ کنندگان اجازه دهد تبلیغات خود را از نمایش در مناطق خاص حذف کنند.

بن فیشر این مورد را مشاهده کرد و اسکرین شات آن را در آن پست کرد توییتر. بن گفت: “LSA ممکن است توانایی حذف مناطق خدماتی را با این طرح جدید ارائه دهد. من می دانم که مشتریان ما این را خواهند خورد!”

این چیزی است که به نظر میرسد:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این یک ویژگی عالی است و امیدوارم به زودی عرضه شود!

بحث انجمن در توییتر.

منبع