تبلیغات محلی تضمین شده Google، سلب مسئولیت بدون تضمین را اضافه می کند


Google برچسبی را به بررسی تبلیغات خدمات محلی تضمین شده Google اضافه کرده است تا بگوید نظرات تضمین شده نیستند. گمان می‌کنم این موضوع با همه هرزنامه‌ها و ناخواسته‌هایی که اخیراً متوجه تبلیغات سرویس محلی Google شده‌ایم، جای تعجب ندارد.

کورتیس بوید این سلب مسئولیت جدید را مشاهده کرد که می‌خواند: «بررسی‌ها تضمین، ضمانت یا پیش‌بینی در مورد نتیجه موضوع حقوقی شما نیستند». این اسکرین شات است که او در آن پست کرده است توییتر:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

پس برای چه چیزی می پردازید؟

در اینجا برخی از نظرات جامعه بازاریابی جستجوی محلی در مورد این موضوع آورده شده است:

بحث انجمن در توییتر.

منبع