تجزیه و تحلیل چرخه زندگی یک محصول یا خدمات: آنچه شما باید بدانید!

چه یک شرکت صنعتی یا یک دانشمند باشید، باید درخواست تحقق تجزیه و تحلیل چرخه زندگی در یک چشم انداز سازگار با محیط زیست را داشته باشید. در واقع، از نتایج این مطالعه، یافتن بهترین جهت برای محصولات و خدمات خود برای شما آسان تر خواهد بود تا تاثیر منفی بر محیط زیست نداشته باشد.

(در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.)
منبع

درک این نکته مهم است که چرخه زندگی خواهد بود از مرحله استخراج مواد اولیه تا استفاده از محصول نهایی بدون حذف مراحل مختلف ساخت/تبدیل.

انجام تجزیه و تحلیل چرخه عمر یک محصول/خدمت در کنار هم قرار می گیرد چهار قدم که اینجاست:

  • تعریف هدف از ارزیابی؛
  • تحقق موجودی داده ها؛
  • ارزیابی اثرات زیست محیطی؛
  • تفسیر نتایج

هر مرحله ضروری است زیرا هدف انجام LCA درک پیامدهای یک فعالیت بر روی محیط است.

چرا از LCA به عنوان یک تجارت استفاده کنیم؟

شما مایل به دریافت هستید بهترین مقالات ما ?

تجزیه و تحلیل چرخه عمر یک محصول یا خدمات مطالعه ای است که با پیروی از مراحل مختلف و معیارهای بسیار خاص انجام می شود. هدف، ici، D استشناسایی تأثیر محصول یا خدمات بر محیط زیست در طول چرخه زندگی خود

از این رو راه حلی است که علاوه بر تاثیرگذاری در حفظ محیط زیست به شما کمک می کند از رقبای خود متمایز شوید از طریق استفاده از راه حل های زیست محیطی.

دنیای امروز به دلیل دانش فعلی در مورد وضعیت محیط زیست و عواقب آن بر مردم و کره زمین، می خواهد بیش از پیش مسئولیت پذیر باشد. به منظور کمک به سنگ خود در ساختمان، سازه های بسیاری در حال توسعه هستند استراتژی های سازگار با محیط زیست. در این میان، تحلیل چرخه عمر یک محصول یا خدمات است. آیا می خواهید در مورد این تحلیل خاص بیشتر بدانید؟ موارد ضروری در این مقاله برای شما آشکار می شود.

تجزیه و تحلیل چرخه عمر یک محصول یا خدمات

ارزیابی چرخه عمر یا LCA یک محصول یا خدمات چیست؟

LCA به شرکت های صنعتی و دانشمندان بسیار بیشتری مربوط می شود. همچنین به شرکت‌هایی که محصولات و خدماتی را ارائه می‌کنند که نیاز به آگاهی از اثرات زیست‌محیطی دارند، گسترش می‌یابد.

مراحل انجام LCA چیست؟