تست سئو نشان می دهد که زمان خواندن تخمینی نشان داده شده در توضیحات متا تاثیری بر ترافیک ارگانیک ندارد


هنگامی که آزمایشی توسط SearchPilot انجام شد و آنها «زمان خواندن تخمینی» برخی از صفحات پست وبلاگ را به توضیحات متا خود اضافه کردند. Tt نشان داد که هیچ تاثیر قابل تشخیصی بر ترافیک ارگانیک به این صفحات وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: نمایش های تست سئو که زمان خواندن تخمینی نشان داده شده در توضیحات متا تاثیری بر ترافیک ارگانیک نداردمنبع