تست سرفصل تبلیغات سرویس محلی Google

این توسط لن مشاهده شد که این اسکرین شات را در آن پست کرد توییتر:

«مشاهده لوله‌کش‌ها» در مقابل «اینجا لوله‌کش‌ها هستند» در مقابل «بیش از 50 لوله‌کش در نزدیکی» – شرط می‌بندم یکی بدون برچسب آگهی‌ها بهترین عملکرد را از نظر نرخ کلیک دارد؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع

گوگل در حال آزمایش سرفصل های مختلف برای تبلیغات خدمات محلی است. دو مورد از آنها برچسب “تبلیغات” را نشان می دهند و یکی نشان نمی دهد، در حالی که همه آنها عناوین مختلفی را برای لیست های تبلیغاتی آزمایش می کنند.