تست های Bing قطعه ویژه با پاسخ توسط متخصص Bing


مایکروسافت بینگ در حال آزمایش بخشی در زیر پاسخ‌های قطعه برجسته خود با نام «پاسخ‌دهی توسط متخصص بینگ» است. بینگ پاسخی را نشان می‌دهد که از وب‌سایت منبع گرفته شده است، نام نویسنده را روی پاسخ قرار می‌دهد و آنها را «کارشناس بینگ» می‌نامد.

بیشتر بخوانید: بخش ویژه تست های بینگ با پاسخ توسط متخصص بینگ



منبع