تست گوگل برجسته کردن متن در افراد نیز بپرسید


هفته گذشته ما شاهد آزمایش گوگل بودیم که متن را در قطعه های برجسته آزمایش می کرد. اکنون گزارش‌هایی از تست گوگل می‌بینم که متن‌هایلایت‌شده را در افراد می‌پرسند.

بله، مردم نیز می‌پرسند که بخشی از قطعه‌های برجسته هستند، بنابراین منطقی است، اما من می‌خواستم این را جداگانه مستند کنم.

در اینجا اسکرین شات از شالوم گودمن است توییتر از این در عمل:

همانطور که قبلاً گزارش دادم، گوگل در حال آزمایش نقاط برجسته زرد و آبی در قطعه های ویژه بود، در اینجا اسکرین شات های قدیمی از آن آورده شده است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید

همچنین، گوگل در حال آزمایش یک فونت بزرگتر جدید است:

بحث انجمن در توییتر.

منبع