تست Google Snippets ویژه که در موقعیت صفر قرار ندارند


گوگل یک بار دیگر در حال آزمایش است تا قطعه مشخص شده، با نام مستعار موقعیت صفر، را نه در شکاف اول یا موقعیت صفر، بلکه در جایگاه یک یا حتی پایین تر از صفحه نشان دهد. ما برای اولین بار در آوریل 2020 متوجه این موضوع شدیم، اما شاید این یک اشکال بود.

در اینجا اسکرین شات هایی از Punit و Kopek در توییتر وجود دارد که دیروز آنها را مشاهده کردند:

من مطمئن نیستم که آیا این نوعی اشکال با قابلیت پیمایش پیوسته در دسکتاپ است یا اینکه این یک ویژگی جدید است؟

برودی کلارک نیز در این مکان جدید و موارد دیگر غواصی عمیق تری انجام داد اینجا.

بحث و گفتگو در توییتر.

منبع